Актуальна інформація від Закарпатської ДФС для неприбуткових організацій

Актуальна інформація від Закарпатської ДФС для неприбуткових організацій
Порядок утворення реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань встановлюється Законом України від 22.03.2012 № 4572-VI «Про громадські об’єднання» (далі – Закон № 4572).

 

Статтею 1 Закону № 4572 визначено, що громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Громадські об’єднання утворюються і діють відповідно до принципів, визначених статтею 3 Закону № 4572, один з яких полягає у відсутності майнового інтересу їх членів (учасників) щодо права на частку майна громадського об’єднання та відповідальності за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Статтею 11 Закону № 4572 визначено відомості, які має містити статут громадського об’єднання, зокрема, відомості про мету (цілі) та напрями такого об’єднання.

Громадське об'єднання зi статусом юридичної особи має право здійснювати пiдприємницьку дiяльнiсть безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створенi в порядку, передбаченому законом, юридичнi особи (товариства, пiдприємства), якщо така дiяльнiсть вiдповiдає метi (цiлям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Вiдомостi про здiйснення пiдприємницької дiяльностi громадським об'єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (пункт 2 статтi 21 Закону № 4572).

Зазначене узгоджується з положеннями статтi 86 Цивiльного кодексу України, якою визначено, що непiдприємницькi товариства (кооперативи, крiм виробничих, об'єднання, громадян тощо) та установи можуть поряд зi своєю основною дiяльнiстю здiйснювати пiдприємницьку дiяльнiсть, якщо iнше не встановлено законом і якщо ця дiяльнiсть вiдповiдає метi, для якої вони були створенi, та сприяє її досягненню.

Громадськi об'єднання зi статусом юридичної особи, створенi ним юридичнi особи (товариства, пiдприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облiк, фiнансову та статистичну звiтнiсть, бути зареєтрованими в органах доходiв i зборiв та сплачувати до бюджету обов'язковi платежi відповідно до закону (пункт 3 статтi 23 Закону № 4572).

До того ж, громадське об'єднання зi статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цiлей) має право володiти, користуватися i розпоряджатися коштами та iншим майном, яке вiдповiдно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членськi внески, пожертвуване громадянами; пiдприємствами, установами та органiзацiями, набуте в результат пiдприємницької дiяльностi такого об'єднання, пiдприємницької дiяльностi створених ним юридичних осiб (товариств, підприємств), а також майном; придбаним за рахунок власних коштiв, тимчасово наданим у користування (крiм розпорядження) чи на iнших пiдставах, не заборонених законом (стаття 24 Закону № 4572).

Водночас вiдповiдно до пiдпункту 133.4.6 пункту 133.4 статтi 133 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) до неприбуткових органiзацiй можуть бути вiднесенi, зокрема, громадськi об'єднання, якi одночасно вiдповiдають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статтi 133 Кодексу, а саме:

- утворенi та зареєстрованi в порядку, визначеному законом, що регулює дiяльнiсть вiдповiдної неприбуткової органiзацiї;

- установчi документи яких (або установчi документи органiзацiї вищого рiвня, на пiдставi яких дiє неприбуткова органiзацiя вiдповiдно до закону) мiстять заборону розподiлу отриманих доходiв (прибуткiв) або їx частини серед засновникiв (учасникiв у розумiннi Цивiльного кодексу України), членiв такої opгaнiзaцiї, працiвникiв (крiм оплати їхньої працi, нарахування єдиного соцiального внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб. Для цiлей цього абзацу не вважається розподiлом отриманих доходiв (прибуткiв) фiнансування видаткiв, визначених пiдпунктом 133.4 .2 пункту 133.4 статтi 133 Кодексу;

- установчi документи яких (або установчi документи організації вищого рiвня, на пiдставi яких дiє неприбуткова органiзацiя вiдповiдно до закону) передбачають передач активiв однiй або кiльком неприбутковим оганiзацiям вiдповiдного виду, iншим юридичним особам, що здiйснюють недержавне пенсiйне забезпечення вiдповiдно до закону (для недержавних пенсiйних фондiв), або зарахування до доходу бюджету у разi припинення юридичної особи (у результатi лiквідації, злиття, подiлу, приєднання або перетворення);

- внесенi контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй.

До того ж, пiдпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статтi 133 Кодексу визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової opгaнiзaцiї використовуються виключно дня фінансування видатків на утримання такої неприбуткової opгaнiзaції, реалiзацiї мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених її установчими документами.

Підпунктами 133.4.3 і 133.4.4 пункту 133.4 статті 133 Кодексу передбачено заходи, що здійснюються неприбутковою організацією або контролюючим органом у випадку використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту Кодексу. Зокрема, встановлення контролюючим органом факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Кодексу.

Таким чином, положення Кодексу не обмежують можливість здійснення громадськими об’єднаннями, які є неприбутковими організаціями для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств, підприємницької діяльності для досягнення мети, заради якої вони були створені, а саме виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Результати підприємницької діяльності громадські об’єднання відображають у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 533, та відповідно до пункту 46.2 статті 46 Кодексу подають його разом із фінансовою звітністю контролюючому органу за місцем реєстрації громадського об’єднання як платника податків.

ДФС у Закарпатській області

 

19 лютого 2019р.
Çàãðóçêà...

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів

Залишити коментар:

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без будь-яких попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані правоохоронним органам, якщо від них надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати посилання та рекламні повідомлення!

Необхідні поля позначені наступним символом:*