Важливо, щоб у закарпатських закладах освіти готували кваліфікованих фахівців! Що для цього потрібно?

Важливо, щоб у закарпатських закладах освіти готували кваліфікованих фахівців! Що для цього потрібно?
У сучасному світі, де конкуренція на ринку праці стає все більш загостреною, якість освіти стає ключовим фактором успіху. Зокрема, у Закарпатті, як і в усій країні, важливо, щоб заклади освіти готували кваліфікованих фахівців, які зможуть ефективно конкурувати на ринку праці і зробити свій внесок у розвиток регіону. Але що для цього потрібно?

 

Першочерговою умовою є наявність якісної освітньо-професійної програми. Ця програма повинна бути ретельно розробленою і орієнтованою на потреби сучасного ринку праці. Вона має забезпечувати студентів не лише теоретичними знаннями, а й практичними навичками, необхідними для успішної роботи у вибраній сфері.

"Якісна освітньо-професійна програма не лише формує конкурентоздатних фахівців, але й визначає репутацію та майбутнє закладу фахової передвищої освіти. Її розроблення та реалізація – це ключовий крок до досягнення високої якості навчання та успішної підготовки висококваліфікованих фахівців", – наголосила Марія Сігетій, начальник управління Державної служби якості освіти у Закарпатській області.

На Закарпатті сьогодні функціонує 21 заклад фахової передвищої освіти, де молодь здобуває фахову передвищу освіту за обраними ними спеціальностями.

Управління Державної служби якості освіти у Закарпатській області постійно співпрацює з закладами фахової передвищої освіти області. Зокрема, нещодавно між працівниками управління Державної служби якості освіти у Закарпатській області та відокремленого структурного підрозділу "Мукачівський фаховий коледж НУБіП України" було організовано зустріч, під час якої було обговорено ряд важливих питань  щодо проведення акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти. Актуальною темою під час зустрічі стало також питання щодо атестації педагогічних працівників, яка спрямована на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності.

До слова, акредитована освітньо-професійна програма – це гарантія якісної підготовки майбутніх фахівців в українських закладах фахової передвищої освіти. Про акредитацію варто знати наступне:

-       для проведення акредитаційної експертизи  формується експертна група з:

представника територіального органу Служби; двох експертів з числа фахівців, внесених до реєстру експертів Служби (один з яких призначається керівником групи);

-       для оцінювання якості освітньо-професійних програм та освітньої діяльності закладів освіти за цими програмами існують сім критеріїв з підкритеріями до кожного з них;

-       для оцінювання кожного підкритерію експерту пропонується дати відповіді на уточнювальні запитання;

Важливо, що у разі встановлення експертною групою хоча б для одного критерію «не відповідає» - рішення «акредитовано» не може бути ухваленим.

За допомогою акредитаційної експертизи заклади освіти можуть виявити як свої сильні сторони, так і проблемні аспекти в реалізації освітньо-професійних програм. Цей процес допоможе їм визначити власні можливості і потенційні загрози. Крім того, акредитація сприяє підвищенню довіри до фахової передвищої освіти в Україні та її інтеграції до Європейського освітнього простору.

Для якісної підготовки освітньо-професійних програм варто використовувати наступні документи:

? Закон України «Про фахову передвищу освіту»

(покликання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text )

? Положення про акредитацію освітньо-професійних програм

(покликання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1608-21#Text  )

? Методичні рекомендації «Розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти»

(покликання: https://bit.ly/3Tyd4P0 )

 

 

Управління Державної служби якості освіти у Закарпатській області

 

16 березня 2024р.
-->

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів