Професор УжНУ Василь Лемак призначений суддею Конституційного Суду України

Професор УжНУ Василь Лемак призначений суддею Конституційного Суду України
У вівторок, 27 лютого, Президент П.Порошенко підписав Указ про призначення суддею Конституційного Суду України завідувача кафедри теорії та історії держави і права УжНУ, доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента Національної Академії правових наук України Василя Лемака.

 

Василь Васильович Лемак народився 15 лютого 1970 року у селі Вільхівка Іршавського району Закарпатської обл. У 1993 р. закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету, в 1997 р. — юридичний факультет. З 1993 р. по 2004 р. працював на посадах старшого юрисконсульта, асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Ужгородського національного університету. З 1998 р. по 2004 р. працював заступником декана юридичного факультету з виховної роботи, а з 2004 р. і до сьогодні — завідувачем кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету УжНУ.

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Закарпаття в державно-правовій системі Чехословацької Республіки (1919–1939 рр.)». У 2001 р. йому  присвоєно вчене звання доцента. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації: теоретичні і практичні аспекти». Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2004 р., вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 році.

Напрями наукових досліджень — теоретико-правові проблеми державотворення в Україні в контексті досвіду країн Центральної Європи. Опублікував понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Карпатська Україна 1938–1939 рр.: державно-правовий аспект» (1993), «Основи держави і права: навчальний посібник» (1999), «Конституційне (державне) право зарубіжних країн» (2001), «Теорія держави для юристів і політологів: навчальний посібник» (2002), «Постсоціалістична держава: теоретико-правові проблеми: монографія» (2003), «Загальна теорія держави і права: методичні матеріали» (2004), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавторстві), (2008),  «Актуальні проблеми розвитку правової системи України: навчально-методичний посібник» (2009), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України; Т. 2: Філософія права; Т. 3: Загальна теорія права» (у співавт., 2016 - 2017).

Брав участь у розробці проектів законів України: «Про політичні партії», «Про відновлення і збереження національної пам’яті Українського народу». Був включений до складу Наукової комісії Міністерства освіти і науки України (2007–2008), а також до складу групи експертів МОН України з питань ліцензування та акредитації (2005–2009). У складі робочої групи Ради з питань судової реформи України був розробником проекту закону «Про Конституційний Суд України» (2016). Перебував у складі Національної конституційної ради, створеної Президентом України. Вчений секретар Західного регіонального центру НАПрН України (2017).

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України», «Регіональні студії», «Науковий вісник Ужгородського національного університету (серія «Право»)», «Публічне право», «Філософія права та загальна теорія права». Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого в Харкові та спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2011 році нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Колектив Ужгородського національного університету щиро вітає свого вихованця і колегу з призначенням на високу та відповідальну посаду, бажає наснаги і непохитності у відстоюванні конституційних засад та торжества Закону і Справедливості.

Ректорат УжНУ

 

28 лютого 2018р.
Çàãðóçêà...

До теми

Коментарі:

  1. Оксана 2018-02-28 / 16:23:16

    Молодець. Професіонал своєї справи! Давно заслуговує! Можемо пишатися! Вітаю