Як правильно: передача заяв через нотаріуса

Як правильно: передача заяв через нотаріуса
Коли громадянин чи юридична особа зацікавлені в одержанні доказів передачі заяв відповідного змісту іншим особам, то такі заяви вони вправі передати через нотаріуса. Найбільш розповсюдженим прикладом такої нотаріальної дії може бути передача заяви співвласнику спільної часткової власності на нерухоме майно при продажу такого майна. 

 

Таким чином, у відповідності до підпункту 1.1 пункту 1 глави 20 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України  22 лютого 2012 року № 296/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 (далі – Порядок), нотаріус передає заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам на підставі усного звернення заінтересованих осіб, але тільки у разі, якщо вони не суперечать закону і не містять відомостей, що порочать честь та гідність людини.

Згідно вимог підпункту 3.1 пункту 3 глави 20 розділу ІІ Порядку заяви подаються нотаріусу належним чином оформлені і не менше ніж у двох примірниках, один з яких пересилається поштою зі зворотним повідомленням або особисто передається адресатам під розписку. Заяви можуть передаватися також з використанням технічних засобів. У цьому випадку другий примірник заяви повертається особі, що її подала. Витрати, що пов’язані з поштовою пересилкою заяви чи з використанням інших технічних засобів, оплачується заявником.

кідпункт 4.1 пункту 4 глави 20 розділу ІІ Порядку передбачає, що на прохання особи, що подала заяву, їй видається свідоцтво про передачу заяви. У свідоцтві викладається зміст одержаної на заяву відповіді або зазначається, що відповідь у встановлений у заяві термін не надійшла. Зазначаю, що передача заяви та видача свідоцтва про передачу заяви є самостійними нотаріальними діями і реєструються у реєстрі нотаріальних дій під окремими номерами.

Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату у Закарпатській області Управління нотаріату Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Наталія ТУРЯНИЦЯ.   

 

 

30 листопада 2021р.
-->

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів