Закарпатських вчителів інформують про сертифікацію, як складову безперервного розвитку педагога

Закарпатських вчителів інформують про сертифікацію, як складову безперервного розвитку педагога
Відповідно до статті 51 Закону України «Про освіту» сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

 

Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

На мою думку, сертифікація - один із найкращих способів прозоро віднайти креативних педагогів, справжніх професіоналів своєї справи.

У багатьох, очевидно, виникає запитання. А чи є сертифікація педагогічних працівників актуальною в умовах війни? Моя відповідь - однозначно – ТАК!

Для України, на жаль, настали темні часи, але, слід пам’ятати, в України – світле майбутнє. А майбутнє України – це наші діти! Тому, у час боротьби з ворогом роль вчителя надзвичайно велика. Але, мабуть, найбільше, що виявив цей час, це те, що вчителю потрібно постійно працювати над собою, щоб задовольнити потреби сучасних учнів. Однією з найважливіших цінностей вчителів є не тільки зацікавленість в особистому зростанні, опануванні знаннями та навичками, а й у вмінні правильно донести свої знання дітям.

Особливості сертифікації у 2022 році

Основні нормативні документи якими регулюється процедура сертифікації у 2022 році це:

Наказ МОН України від 4.01.2022 р. №3 «Про деякі питання проведення сертифікації в 2022 році»;

Наказ МОН України від 30.03.2022 р. №278 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2022 №3»;

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої школи «Нова українська школа» на період до 2029 року;

Закон України «Про освіту» (стаття 51);

Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 49);

Положення про сертифікацію  педагогічних працівників (зі змінами);

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти» (з дипломом молодшого спеціаліста).

Три роки поспіль в Україні проводилася сертифікація вчителів початкових класів. 30 березня 2022 року, у зв’язку з російською агресією, Міністерством освіти і науки України ухвалено рішення щодо зміни термінів реєстрації для проходження сертифікації педагогічних працівників. Остання  триватиме з 1 по 15 серпня 2022 року, і проводитиметься у 2 етапи:

· основний етап (1–8 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;

· додатковий етап (9–15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2500 вчителів).

Реєстрацію вчителів початкових класів для проходження сертифікації у 2022 році буде припинено достроково, якщо 2500 осіб сформують бланки реєстраційних карток-заяв. Гранична кількість вчителів початкових класів Закарпаття, які можуть бути зареєстровані у 2022 році для проходження сертифікації – 111 осіб

Зареєструватися для проходження сертифікації можна на сайті УЦОЯО, обравши розділ Сертифікація. Створити власний кабінет, куди буде надходити вся необхідна інформація, в тому числі і місце знаходження пункту тестування, час, дата та інше.

Як відомо, сертифікація включає три етапи:

· незалежне тестування;

· самооцінювання педагогом власної педагогічної майстерності;

· вивчення практичного досвіду роботи педагога.

За перший етап - незалежне тестування учасників сертифікації - відповідає Український центр оцінювання якості освіти. За ІІ та ІІІ етапи, а саме - самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності та вивчення практичного досвіду відповідає Державна служба якості освіти

Незалежне тестування

Міністерство освіти і науки України затвердило Календарний план організації незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників у 2022 році. Згідно з планом, цьогоріч незалежне тестування вчителів початкової школи відбудеться 10 вересня. Результати тестування та інформацію про допущення/недопущення їх до участі в наступному етапі буде розміщено в кабінетах учасників сертифікації до 28 вересня.

Для проходження необхідно набрати хоча б 60% від максимально можливої кількості балів. Український центр оцінювання якості освіти затвердив зміст тесту, орієнтовний розподіл завдань і схему нарахування балів сертифікації педагогічних працівників 2022 року. Зміст тесту визначає Програма незалежного тестування.

У 2022 році - Тест міститиме 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких буде відведено 180 хвилин.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів/підрозділів Програми тестування:

- управління освітнім процесом – 10%; 

- навчання учнів предметів (інтегрованих курсів) – 76%, зокрема:

· комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови – 9%;

· система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти – 29%;

· методики навчання освітніх галузей, визначених Держстандартом початкової освіти – 32%;

· інформатична освіта та цифрове освітнє середовище – 6%;

- партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу – 2%;

- організація освітнього середовища – 12%.

Завдання матиме 4 варіанти відповіді, з яких лише один правильний, і оцінюватиметься у 0 або 1 бал. 1 бал – якщо вказано правильну відповідь, 0 балів – якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Результати незалежного тестування визначатимуться на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання тестових завдань. Максимальна кількість балів, яку можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування – 100.

Самооцінювання педагогічної майстерності

ІІ етап – «Самооцінювання педагогічної майстерності» полягає у  заповненні онлайн-анкет, створених Державною службою якості освіти. Цей етап зазвичай не спричиняє жодних складностей, бо в анкеті немає правильних чи неправильних відповідей: учителі оцінюють себе за власними відчуттями. Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників другий етап сертифікації – самооцінювання власної педагогічної майстерності – зазнав суттєвих змін. У порівнянні з 2021 роком у 2022 році буде зменшено кількість питань в анкеті самооцінювання та спрощено роботу на цьому етапі. Основною метою тут є допомогти учасникові сертифікації оцінити власну професійну діяльність через призму вимог професійного стандарту вчителя. Успішним проходженням другого етапу сертифікації педагогічних працівників буде вчасно заповнена та надіслана на вказані електронні адреси анкета самооцінювання. На цьому етапі сертифікації педагогічних працівників не передбачено експертних, бальних чи вербальних оцінок і він не оцінюється експертами чи в будь-який інший спосіб. Цей етап спрямований на аналіз власної педагогічної діяльності учасником сертифікації, його саморефлексію та проєктування професійного розвитку на основі отриманого результату опитування. ІІ етап сертифікації педагогічних працівників є обов’язковим. У випадку неподання результатів самооцінювання або подання їх з недотриманням строку чи форми, визначених Державною службою якості освіти України, учасник сертифікації не допускається до наступного етапу сертифікації.

Повідомлення про допущення чи недопущення учасника сертифікації до наступного етапу проведення Державна служба якості освіти України надсилає протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення на адресу електронної пошти, яку учасник зазначив під час реєстрації.

Вивчення практичного досвіду вчителів

ІІІ етап «Вивчення практичного досвіду вчителів» - проводиться як оцінювання експертами ДСЯО п’ятнадцяти професійних компетентностей учителів. Прохідний бал за цей етап визначає комісія вже після його завершення. ІІІ етап є важливою складовою сертифікації і включав у 2021 році чотири складники:

- самопрезентація педагога;

- спостереження за навчальними заняттями (за допомогою відеотрансляції або відеоконференції);

- анкетування директора/заступника директора та голови методичного об’єднання;

- інтерв’ю з вчителем.

Слід відмітити, що у проведенні сертифікації у 2021 році було використано інформаційно-аналітичну систему EvaluEd, розроблену Державною службою якості освіти України спільно з чеськими партнерами, що значно спростило та автоматизувало частину процесів.

У 2022 році – відбудуться певні зміни у ІІІ етапі сертифікації, про які ми обов’язково будемо повідомляти на нашій офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук

Важливо пам’ятати!

Учителі беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому етапі, відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників. Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу (п.41 Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

Варто нагадати!

Також варто нагадати,  що у разі успішного проходження сертифікації педагог має право на:

· присвоєння наступної чи підтвердження наявної вищої кваліфікаційної категорії;

· 20%-у доплату до ставки заробітної плати;

· залучення до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

Пілотний проєкт сертифікації вчителів розпочався у 2019 році, тоді її успішно пройшли 705 педагогів. Слід зазначити, що у 2020 році кількість сертифікованих педагогів зросла і становила  902 педагоги, у 2021 році їх стало 1025. Вчителі, котрі успішно пройшли сертифікацію у 2019-му, 2020-му, 2021-му роках, активно залучаються Службою як експерти під час проведення інституційних аудитів закладів освіти, а також допомагають своїм школам у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

ПАМ’ЯТАЙМО! Сертифіковані вчителі Закарпаття – це агенти змін. Маємо надію, що цього року спільнота сертифікованих педагогів збільшиться. Тримаймо стрій, освітяни! Разом до Перемоги!

 

 

30 червня 2022р.
-->

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів