Абітурієнти Закарпаття: ЗНО, терміни вступної кампанії, калькулятор вступника

Абітурієнти Закарпаття: ЗНО, терміни вступної кампанії, калькулятор вступника
Прийом заяв і документів - терміни.

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 02 липня, закінчується о 18.00 25 липня.

Прийом заяв та документів розпочинається 12 липня, закінчується:

- о 18.00 20 липня (вступ на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів);

- о 18.00 26 липня (вступ тільки на основі сертифікатів ЗНО).

Проведення творчих заліків: 1 лютого – 26 липнятворчих конкурсів: 14 – 26 липня, співбесід: 21 – 23 липня, вступних іспитів: 21 – 26 липня.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням: не пізніше 1 серпня.

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця на місця державного замовлення: до 18.00 години 06 серпня.

Зарахування вступників: за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 7 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 17 серпня.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (відповідно до Правил прийому):  не пізніше 18 серпня

Додаткове зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць): не пізніше 30 вересня

Подача документів – форма та пріоритетність

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Правилами прийому випадків. Вступники можуть подати до СЕМИ заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з ЧОТИРЬОХ спеціальностей.

У кожній заяві зазначається її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (ОДИН) означає найвищу пріоритетність. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою він потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання. Конкурсні пропозиції поділяються на:

– відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні державного замовлення в межах між 1 та максимальним обсягом державного замовлення;

– закрита (фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним  замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням.

Закриті конкурсні пропозиції створені для спеціальностей 014.02 Середня освіта. Мова та література, 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт.

На всі інші спеціальності створені відкриті конкурсні пропозиції (вступники будуть конкурувати за місця державного замовлення у відкритому конкурсі між усіма закладами вищої освіти, де є відповідна спеціальність).

З повним переліком конкурсних пропозицій ДВНЗ "УжНУ", які внесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти можна ознайомитися за посиланням або Перелік конкурсних пропозицій (освітніх ступенів, спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання на перший курс, ліцензовані обсяги прийому, обсяги державного замовлення, вартість навчання за кошти фізичних і/або юридичних осіб

 Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

– «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

– «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетні конкурсні пропозиції вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

Конкурсний відбір - предмети ЗНО

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для відкритих та закритих (бюджетних) пропозицій визначено в Додатку 5 до Правил прийому:

 перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) та галузей знань – українська мова та література;

 другий предмет визначено для кожної спеціальності однозначно;

 третій предмет встановлено для більшості спеціальностей на вибір вступником із двох можливих, для окремих спеціальностей - творчий конкурс.

Для допомоги у співставленні предметів та спеціальностей (освітніх програм) у ДВНЗ "УжНУ" рекомендуємо скористатися калькулятором вступника

Конкурсний бал вступника

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2  оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 — оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А — середній бал додатку до атестата;

К1, К2, К3  визначені в Додатку 5 до Правил прийому; К4 = 0.1; К5*ОУ = 10  призерам 4-го етапу олімпіад та 3-го етапу МАН;

П1, П2, П3, А  оцінки за шкалою від 100 до 200 балів.

Обчислений конкурсний бал множиться на коефіцієнти:

КБ := КБ * РК * ГК * СК

де РК = 1,02 для ДВНЗ «УжНУ»;

ГК = 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

СК = 1,02 (1,05 – для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство») для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років та які здобули повну загальну середню освіту у сільських навчальних закладах;

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Обчислити конкурсний бал у ДВНЗ "УжНУ"

Особливості окремих спеціальностей

На спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за ступенем магістра.

На спеціальності 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина» мінімальні значення кількості балів з біології та хімії або математики не можуть бути менше 150 балів.

На спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

- застосовується галузевий коефіцієнт (ГК=1,02) для заяв з пріоритетностями 1 та 2;

- учасники профорієнтаційних олімпіад можуть отримати до 20 балів до сертифіката з відповідного предмета;

- вступники, які не отримали рекомендації на місця держзамовлення мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення

На спеціальність 017 Фізична культура і спорт для вступу необхідно подати сертифікати ЗНО із двох предметів (українська мова та література, біологія) та пройти творчий конкурс у ДВНЗ “УжНУ”. Творчі конкурси проходитимуть з 14 по 26 липня.

На спеціальність 061 Журналістика для вступу необхідно подати сертифікати ЗНО із трьох предметів та скласти творчий залік у ДВНЗ “УжНУ”. Творчі заліки проходитимуть з 01 лютого по 26 липня.

Розклад вступних випробувань

Бажаємо всім абітурієнтам вступу на спеціальність своєї мрії!

З усіх питань щодо вступу звертайтеся
до Приймальної комісії ДВНЗ "УжНУ":

        м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімната 228

        +38-0312-643084, 066-5716240, 096-1238967

        [email protected]
 
Джерело: Сайт УжНУ

 

05 липня 2018р.
Çàãðóçêà...

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів