«УжНУ продовжує стимулювати наукову діяльність працівників», – проректор Ігор Студеняк

«УжНУ продовжує стимулювати наукову діяльність працівників», – проректор Ігор Студеняк
Ужгородський національний університет є потужним науковим осередком. Про це, зокрема, свідчать підсумки наукової діяльності за 2019 рік, оприлюднені проректором Ігорем Студеняком під час засідання Вченої ради, яке відбулося 7 лютого.

 

2019-й був плідним: представники УжНУ виконували 21 науковий проєкт за рахунок коштів державного бюджету з річним обсягом фінансування понад 9,2 млн гривень. Було 9 фундаментальних, 8 прикладних та 4 наукові роботи молодих учених. Усі дослідження науковців-початківців є прикладними, і в останні роки МОН звертає увагу саме на такі проєкти», – зауважив Ігор Петрович.

Крім того, розпочалося виконання 5 проєктів на загальну суму понад 2 мільйони гривень. А створений на базі найпотужнішого закладу вищої освіти Закарпаття Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія експериментальної та прикладної фізики» торік отримав 2 млн грн держфінансування. Також виконувалися 6 госпдоговорів за кошти замовників. У 2019 році фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету сягнуло близько 11,3 млн грн. У розрізі факультетів найбільше спрямовано на дослідження, які виконує фізичний факультет, за ним – хімічний і юридичний підрозділи. Крім того, на суму 3,5 мільйонів гривень реалізовувалися міжнародні договори, госпдоговори, ґранти. Найбільше серед підрозділів мав факультет історії та міжнародних відносин, стоматологічний, факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

«За результатами моніторингу Міністерства освіти і науки України УжНУ ввійшов до числа 17 вишів, які отримали найбільше фінансування науки за останні п’ять років», – підкреслив проректор.

Нова плеяда

Варто відзначити активну роботу молодих науковців, на проєкти яких виділили 2,4 млн грн. Тішить, що в організованому МОН України щорічному Конкурсі наукових проєктів молодих учених переміг колектив від кафедри органічної хімії УжНУ.

«Горизонт 2020»

У контексті програми «Горизонт 2020» торік УжНУ долучився до міжнародного проєкту «Мережа інновацій та знань про короткі ланцюжки постачання» (обсяг фінансування – 820, 679 тис. грн). Воднораз кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки УжНУ спільно з європейськими колегами продовжила реалізацію ґранту «Посилення провідних європейських науково-дослідних інфраструктур».

В університеті активно працював Національний контактний пункт Рамкової програми «Горизонт 2020» (науковий керівник Т.М. Симочко) за пріоритетними напрямами «Здоров’я, демографічні зміни та добробут», «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка». Обсяги фінансування пункту торік склали 104 тис. грн.

Розвиток наукової бібліотеки

Розвиток науки неможливий без бібліотеки. Книгозбірня УжНУ продовжує вдосконалювати свою роботу, стає дедалі доступнішою завдяки низці електронних послуг. До слова, упродовж 2019 року за єдиним читацьким квитком в бібліотеці зареєстровано 15 555 користувачів. Послугами скористалися понад сорок тисяч разів.

Завдяки книгообміну з 31 вишівською бібліотекою України отримано 865 примірників, розіслано бібліотекам України 3538 примірників книг. Активно продовжується наповнення електронного репозитарію наукового доробку УжНУ (dspace.uzhnu.edu.ua). І на грудень 2019 року завантажено понад 5800 статей з «Наукового вісника УжНУ», науково-технічних збірників, журналів, матеріалів конференцій.

Видання

«Основним результатом наукової роботи є видавнича діяльність», – каже Ігор Студняк.

Торік науковці УжНУ підготували 72 монографії, видали 163 підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, 93 збірники наукових праць, із яких 30 – Наукового вісника УжНУ з 12 серій. А ще підготували 3 словники, 3 довідники, уклали 2 бібліографічні покажчики, опублікували 1288 наукових статей, 1589 тез доповідей на наукових конференціях.

«Щорічно, починаючи з 2015 року, Ужгородський університет преміює за публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. У 2019 році науковці опублікували 160 статей у Scopus та 123 – у Web of Science. УжНУ продовжує стимулювати наукову діяльність працівників», – зауважив Ігор Студеняк.

Форуми

Торік в УжНУ влаштували понад 70 наукових заходів, зокрема 23 міжнародні і 4 всеукраїнські конференції, для молодих учених та студентів – 2 міжнародні та 4 всеукраїнські конференції. А ще 16 семінарів, 10 круглих столів, 5 шкіл, 2 симпозіуми, 7 конкурсів.

Патенти, винаходи

Упродовж 2019 року науково-педагогічні працівники Ужгородського національного університету стали авторами 16 патентів на винахід, 48 патентів на корисну модель та 1 патенту на промисловий зразок. Також УжНУ уклав 2 ліцензійні договори на передачу права використання патентів на корисну модель та винахід ТОВ «Університетська стоматологічна поліклініка» та в Центральній міській клінічній лікарні Ужгорода.

Спецради

У 2019 році в УжНУ функціонувало 8 спеціалізованих вчених рад: з фізико-математичних, історичних, медичних (3), економічних, хімічних та юридичних наук, п’ять з яких (фізико-математичні, історичні, медичні (2) та юридичні науки) мали право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та кандидата наук. Відповідно до нової процедури захисту створюватимуть разові спецради. І наприкінці 2019 року відбувся вже один такий захист.

Аспірантура

За 18 спеціальностями навчалося понад 550 аспірантів та 23 докторанти. Торік до аспірантури зарахували близько 170 осіб (91 – на держзамовлення, 78 – за контрактом). Завершило навчання 49 аспірантів та 5 докторантів. Достроково захистилося 7 аспірантів.

У 2019 році захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук 9 осіб, кандидатські дисертації – 30 осіб. П’ятьом працівникам університету надано вчене звання професора, 29 – вчене звання доцента.

Наука серед студентів

Протягом 2019 року до науково-дослідної роботи було залучено понад 4200 студентів 4–6 курсів, які займаються в студентських КБ, наукових гуртках, проблемних групах. Організували й щорічний конкурс інноваційних ідей «Стартап-УжНУ», у якому взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені 10 факультетів. У 2020 році відбудеться ювілейний (п’ятий) «Стартап».

Варто відзначити, що на Всеукраїнському фестивалі інновацій серед учасників конкурсу ІТ-стартапів були студенти УжНУ, які нагороджені сертифікатом на безкоштовну участь в Стартап-алеї Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET». У 2019 році було направлено 41 наукову роботу студентів для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, переможцями якого стали двоє студентів університету.

Закупівля обладнання

«Упродовж останніх двох років ми надаємо значної уваги закупівлі приладів для наукової діяльності. У 2019 році придбано обладнання для факультетів на понад 9 мільйонів гривень. Нині рівень нашого Центру колективного користування науковим обладнанням можна порівнювати з рівнем європейських центрів такого зразка. Він є унікальним в Україні, адже в цьому центрі оптичного матеріалознавста зібрані всі необхідні прилади для вимірювання випуску 2017–2019 років, американського та японського виробництва в одному місці», – підсумував І.Студеняк.

Завдання на 2020 рік

Цьогоріч, зокрема, сконцентрують увагу на забезпеченні якісного та своєчасного виконання тематичних планів наукових досліджень, активній участі в міжнародних і вітчизняних конкурсах проєктів для залучення додаткових коштів на фінансування наукових досліджень. Продовжуватимуть спрямовувати зусилля на розв’язання найважливіших фундаментальних та прикладних проблем.

«Особливу увагу варто приділити залученню коштів на наукову діяльність із позабюджетного фінансування», – резюмував ректор УжНУ Володимир Смоланка.

Ольга Брайлян

Медіацентр УжНУ

Читайте наші найцікавіші новини також у Інстаграмі та Телеграмі

 

09 лютого 2020р.
Çàãðóçêà...

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів