Податківці Закарпаття розповідають про новації: що треба знати

Податківці Закарпаття розповідають про новації: що треба знати
Днями в Закарпатті відбулися семінари, присвячені новаціям у податковому законодавстві, які вступили в силу після 1 січня 2017 року.

 

Одним із питань, яке цікавило платників області, було питання щодо змін, які стосуються податку на прибуток. Наведемо ряд питань, які найчастіше задавали відвідувачі семінарів, та відповіді на них.

1. Філія, відокремлений підрозділ на самостійному балансі. Хто сплачує податок і подає декларацію?

Підпунктом 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у редакції, яка діє після 01.01.2015, встановлено, що платниками податку на прибуток - резидентами є суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 ст. 133 ПКУ.

Отже, з 01.01.2015 після внесення змін до ПКУ Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" відокремлені підрозділи юридичної особи не є платниками податку на прибуток.

Починаючи з податкових звітних періодів 2015 року, головне підприємство (юридична особа), яке має у складі відокремлені структурні підрозділи, визначає податкове зобов'язання з податку на прибуток у податковій декларації в цілому по платнику податку - юридичній особі з урахуванням показників діяльності структурних підрозділів. При цьому податок на прибуток сплачується головним підприємством за його місцезнаходженням.

2. Коли подається і при яких умовах звіт про трансфертне ціноутворення?

Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (п. 39.4.2.).

Форму Звіту про контрольовані операції та Порядок складання Звіту про контрольовані операції затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8.

Відповідно до пп. 39.2.1.7 ПКУ господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Згідно п. 39.2.1.1 ПКУ контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:

а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених підпунктом 39.2.1.5 цього підпункту;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів;

в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав;

г) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.

При цьому, відповідно до п.41 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» господарські операції, визначені підпунктом "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, визнаються контрольованими з дати набрання чинності переліком організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав (територій), затвердженим Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.

Умови, визначені підпунктом 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу щодо обсягу господарських операцій з кожним контрагентом, для цілей абзацу першого цього підпункту розраховується у 2017 році за підсумками звітного (календарного) року.

3. Платник єдиного податку виплатив у 2016 році дивіденди юридичним особам і сплатив авансові внески податку на прибуток (18%). Чи повинні звітуватись як платники податку на прибуток і подавати фінансову звітність?

Відповідно до п. 57.1¹.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток-емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 ПКУ.

Відповідно до пп. 57.1¹.2 п. 57.1¹ ПКУ крім випадків, передбачених підпунктом 57.1¹.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який прийняв рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

При цьому якщо платіж називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями пп. 57.1¹.2, незалежно від того, чиє особа платником податку.

Таким чином, платники єдиного податку, у разі прийняття рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (вкладникам) зобов'язані нарахувати і внести до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.1¹ ПКУ.

Авансові внески з податку на прибуток, що внесені до бюджету при виплаті дивідендів юридичними особами на третій або четвертій групі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, відображаються у рядках 20 - 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та розшифровуються у додатку АВ до декларації.

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією фінансову звітність (п.46.2 ПКУ).

4. Юридична особа подала річну декларацію з податку на прибуток та фінансову звітність окремо (не як додаток до декларації). Чи потрібно подати наново?

Не потрібно, якщо декларація з податку на прибуток та фінансова звітність подана до органів Фіскальної служби.

ДФС У в Закарпатській області

 

31 січня 2017р.
-->

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів