Закрапатці через релігійні переконання відмовляються підписувати заяви-приєднання на постачання електроенергії

Закрапатці через релігійні переконання відмовляються підписувати заяви-приєднання на постачання електроенергії
Інформацію про це кореспонденту uzhgorod.net.ua підтвердили в ТОВ "Закарпаттяенергозбут".

 

До редакції нашого видання надійшла інформація про те, що окремі мешканці Закарпатської області відмовляються підписувати заяви-приєднання з ТОВ "Закрапаттяенергозбут". Зокрема, про це повідомив Іван Гарагонич, який сказав, що він категорично проти присвоєння якогось чергового коду, і якщо йому податковий номер не присвоїли, то  й без цього обійдеться. 

За роз'яснення ми звернулися до ТОВ "Закрапаттяенергозбут" і ПрАТ "Закарпаттяобленерго". В першій компанії нам підтвердили, що окремі мешканці області відмовляються підписувати заяви-приєднання до умов договору про розподіл та постачання електроенергії в частині надання дозволу на обробку персональних даних, а також присвоєння ЕІС-коду точці комерційного обліку.

"Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» НКРЕКП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Законом.

11.06.2017 прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), яким змінено засади регулювання взаємовідносин між споживачами електричної енергії (фізичними особами, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами) з електропостачальниками, операторами систем розподілу та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону державне регулювання ринку електричної енергії здійснює Регулятор у межах повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства.

Пунктом 72 частини першої статті 1 Закону встановлено, що Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до положень частини другої статті 2 Закону Регулятором затверджено постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 Кодекс систем розподілу (далі – КСР), постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 Правила роздрібного ринку (далі – ПРРЕЕ), постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 Кодекс комерційного обліку електричної енергії (далі – ККО), що регулюють основні умови діяльності учасників ринку електричної енергії та взаємовідносин між ними.

Так, положеннями пункту 2.1.2 розділу ІІ ПРРЕЕ визначено, що оператором системи зобов'язаний укласти договори про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи. Не допускається розподіл (передача) електричної енергії до точки розподілу електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з таким споживачем.

Відповідно до положень пункту 4 ПРРЕЕ договір розробляється оператором системи розподілу (далі – ОСР) на основі істотних умов, визначених КСР, та форми, встановленої Правилами, і розміщується на сайті ОСР, у засобах масової інформації і в пунктах обслуговування споживачів ОСР. ОСР направляє поштовим відправленням споживачу заяву-приєднання до зазначеного договору, яка формується за базами даних вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та містить ЕІС-коди точок комерційного обліку об'єкта споживача. Направлення такої заяви-приєднання є пропозицією споживачу про приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах діючого договору про користування або постачання електричної енергії (індивідуальні характеристики об'єкта, потужність, клас надійності, ідентифікаційні коди, особливості обліку тощо). Договір вважається укладеним з дати підписання споживачем заяви-приєднання до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, яка повертається споживачем на адресу ОСР, та/або сплати за рахунком (квитанцією), який надсилається (надається) одночасно з договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, та/або з дати, указаної у заяві-приєднанні, якщо споживач протягом указаного в заяві-приєднанні терміну не звернувся до ОСР із запереченнями щодо укладення договору в цілому або щодо окремих умов договору та спожив будь-який обсяг електричної енергії.

Слід зазначити, що відповідно до положень пункту 2.1.6 розділу ІІ ПРРЕЕ у разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії споживач не має права використовувати електричну енергію із системи розподілу та має подати оператору системи розподілу письмову заяву про припинення розподілу електричної енергії на його об'єкт.

Відповідно до пункту 2.1.4 розділу ІІ ПРРЕЕ договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за формою договору, що є додатком 3 до цих ПРРЕЕ.

Споживачі укладають договір споживача про розподіл (передачу) електричної енергії шляхом приєднання до публічного договору за наявності чинного паспорта точки розподілу. У разі надання послуги з приєднання до електричних мереж ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії є оператор системи (пункт 2.1.3 розділу ІІ ПРРЕЕ).

Пунктом 1.2 Типового договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, який є додатком 3 до ПРРЕЕ (далі – Типовий договір розподілу) визначено, що умови Договору розроблені відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та ПРРЕЕ та є однаковими для всіх споживачів.

За ініціативою однієї із сторін договір споживача про розподіл електричної енергії оформлюється в паперовій формі.

Необхідно звернути увагу, на те, що невід'ємними частинами договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є, зокрема паспорти точок розподілу, акт (акти) про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

Відповідно до пункту 5 ПРРЕЕ у паспорті точки розподілу обов’язково зазначається енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу, який у свою чергу присвоюється точці комерційного обліку, а не споживачу чи об’єкту споживача.

Окремо підкреслюємо, що точки комерційного обліку населення належать ОСР, що входять до складу вузла обліку, який є власністю ОСР.

Таким чином, присвоєння ОСР унікального ЕІС-коду точці комерційного обліку електричної енергії є систематизацією своєї діяльності з розподілу електричної енергії, та не є присвоєнням людині або об’єкту, яким вона володіє, номерних знаків чи числових кодів.

Отже вимоги ПРРЕЕ, КСР та ККО щодо наявності у точки комерційного обліку персонального EIC-коду жодним чином не порушують права та релігійні переконання громадян.

Додатково зазначаємо, що відповідно до положень статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Слід зазначити, що своїм підписом споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством (Постачальнику, Оператору систем, Управлінням праці і соціального захисту населення (у разі отримання адресної субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги)).

Звертаємо увагу, що на виконання пункту 13 розділу ХVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону оператори систем розподілу у разі відокремлення є правонаступниками в частині прав та обов'язків, зокрема пов'язаних із провадженням діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та із провадженням діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією.

Тому в зв’язку з виконанням зазначених вимог ОСР буде зобов’язаний передати постачальникам універсальних послуг бази даних вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання щодо споживачів, які згідно з вимогами Закону мають право на отримання універсальних послуг, зокрема таких категорій споживачів як побутові та малі не побутові".

uzhgorod.net.ua

 

06 лютого 2019р.
-->

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів