Закарпаття отримало комплексну програму розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 2020 – 2024 роки

Закарпаття отримало комплексну програму розвитку цивільного захисту Закарпатської області
на 2020 – 2024 роки
Сьогодні триває сесія Закрапатської обласної ради.

 

Як зазначено в документі, основною метою Програми є створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів за рахунок створення, подальшого накопичення та використання, у разі необхідності, регіонального резерву матеріально-технічних засобів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення на території Закарпатської області, забезпечення належного функціонування Комунальної установи «Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення», «Об’єкту №101» і «Об’єкту «Будинок лісника», а також своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації (далі – НС), що можливо досягти за допомогою виконання наступних завдань:

забезпечення функціонування Комунальної установи «Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення»;

створення та використання, у разі необхідності, резерву матеріально-технічних засобів, які повинні спрямовуватись на забезпечення заходів             із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, у тому числі на території інших областей України;

створення та використання, у разі необхідності, резерву промислових засобів захисту органів дихання людей, які потрапляють у прогнозовану зону хімічного забруднення на території Закарпатської області від хімічно-небезпечних речовин (сильно діючих отруйних речовин);

створення та використання, у разі необхідності, резерву засобів захисту органів дихання людини від бойових отруйних речовин;

матеріально-технічна підтримка аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, у тому числі на території інших областей;

матеріальне забезпечення проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт, у тому числі на території інших областей;

надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення                         їх життєдіяльності, у тому числі на території інших областей;

створення тимчасових пунктів проживання та харчування постраждалих громадян;

утримання «Об’єкту №101» і окремих приміщень (будівель) «Об’єкту «Будинок лісника»;

модернізація та приведення до сучасних вимог регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Закарпатської області;

фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування діючої системи централізованого оповіщення;

реконструкція регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення;

фінансування послуг телеграфного зв’язку для здійснення перевірки системи оповіщення «Сигнал – ВО» із використанням контрольних, учбово-тренувальних сигналів у системі «Габардін»;

створення внутрішніх телефонних мереж на базі міні-АТС з метою зменшення видатків на послуги зв’язку;

створення автоматизованих робочих місць та їх обладнання необхідними сучасними телекомунікаційними засобами;

побудова за новими принципами регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу та виникнення НС;

впровадження комплексних систем захисту інформаційних ресурсів;

введення типових програмно-апаратних комплексів у підрозділах обласного та районного рівнів;

забезпечення надійного захисту об’єктів інформаційної діяльності (далі – ОІД) від витоку та несанкціонованого доступу;

впровадження сучасних засобів зв’язку, інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерної техніки;

забезпечення ліцензованими операційними системами, прикладними програмами, програмними засобами антивірусного захисту і створення ефективної системи захисту ОІД;

забезпечення безперебійного функціонування наявних систем зв’язку, оповіщення та інформатизації, здійснення цілодобового чергування;

фінансування послуг зв’язку для здійснення централізованого оповіщення керівного складу державних органів влади та фінансування послуг телеграфного зв’язку для здійснення перевірки системи оповіщення                «Сигнал – ВО»;

проведення дослідних та проектно-кошторисних робіт з метою уточнення принципів побудови та шляхів вдосконалення регіональної  і спеціальних систем централізованого оповіщення про загрозу та виникнення НС;

проведення технічної експертизи об’єктів інформаційної діяльності та обладнання їх спеціальними засобами технічного захисту інформації;

забезпечення належної роботи регіональної оперативно-чергової служби централізованого оповіщення, своєчасне виявлення збоїв у роботі систем централізованого оповіщення, систем циркулярного виклику, засобів зв’язку та обробки інформації;

уведення в дію регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення (далі – РАСЦО);

проведення дообладнання приміщення регіональної оперативно-чергової служби обладнанням та засобами телекомунікації;

проведення перевірок стану організації оповіщення районів та міст області, перевірка працездатності ретрансляторів, кінцевих засобів оповіщення із вибірковою перевіркою та запуском сирен і гучномовців;

забезпечення виконання заходів з реагування на надзвичайні ситуації;

виконання заходів із підготовки керівного складу органів управління та сил цивільного захисту області;

проведення навчань та тренувань з керівним складом і фахівцями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань безпеки життєдіяльності;

участь у заходах транскордонного співробітництва з питань цивільного захисту.

 Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізовуватимуться за рахунок таких джерел фінансування:

 (тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми за роками:

 

Усього

витрат на виконан-ня Програми

 

2020

 

2021

2022

2023

2024

державний бюджет

77712,1

77670,9

77670,9

77670,9

77670,9

388395,7

обласний бюджет

 

27230,8

29585,5

28689,8

32192,9

36019,6

153718,6

місцеві бюджети

8027,953

16027,953

16027,953

14544,4

14544,4

69172,659

Очікуваними результатами реалізації Програми є:

1. Створення, утримання, поповнення та оновлення:

регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій;

резерву промислових засобів захисту органів дихання від хімічно-небезпечних речовин (сильно діючих отруйних речовин);

резерву засобів захисту органів дихання від бойових отруйних речовин;

2. Створення сучасної цифрової системи зв’язку, оповіщення та інформатизації, яка забезпечить ефективне функціонування і виконання завдань, покладених на органи управління та сили цивільного захисту області та дасть можливість:

забезпечення своєчасного та ефективного інформування керівного складу органів влади та населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;

оперативного залучення необхідних людських, фінансових, матеріальних та інших ресурсів для вирішення завдань із попередження та ліквідації НС;

своєчасного попередження органів управління ЦЗ та населення про загрозу та виникнення НС;

забезпечення ефективної взаємодії, надійного та сталого управління взаємодіючими організаціями, установами, аварійно-рятувальними загонами сил ЦЗ під час загрози та виникнення НС;

значного зменшення кількості людських жертв, матеріальних та фінансових збитків від наслідків надзвичайних ситуацій.

3. Підвищення рівня поінформованості (обізнаності) населення області про загрози техногенного, природного, соціального і воєнного характерів що притаманні для території області.

4. Підвищення практичних навичок органів управління і сил цивільного захисту області.

5. Збільшення рівня своєчасного та ефективного реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

6. Забезпечення належної участі у заходах транскордонного співробітництва із суміжними територіями інших країн у сфері захисту населення і територій.

7. Виконання визначених законодавством заходів мобілізаційного характеру..

Uzhgorod.net.ua

Читайте наші найцікавіші новини також у Інстаграмі та Телеграмі

 

20 грудня 2019р.
Çàãðóçêà...

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів