22 мільйони – на охорону довкілля Закарпаття. На які результати можна очікувати?

22 мільйони – на охорону довкілля Закарпаття. На які результати можна очікувати?
Закарпатські депутати вчора під час сесїі ухвалили Програму охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2019-2020 роки

 

Як зазначено в програмі, соціально-економічний розвиток Закарпатської області тісно і нерозривно пов’язаний зі станом навколишнього середовища, наявністю екологічних проблем. Оцінка стану природного середовища в області свідчить, що практично немає природних компонентів екосистеми, які б не зазнавали постійного негативного антропогенного впливу.

Серед екологічних проблем області, що потребують розв’язання у перспективі, необхідно виділити:

- забруднення поверхневих вод внаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених стічних вод, що пов’язано з відсутністю очисних споруд, фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних систем, недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і реконструкції;

- паводкова ситуація області та захист від внутрішніх вод, що вимагає створення нових та реконструкцію існуючих берегоукріплень, інших заходів зі стабілізації ситуації;

- забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту.

Невід’ємною умовою сталого розвитку області є достатній рівень уваги до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Саме тому на території області повинна здійснюватися політика, спрямована на досягнення гармонійної взаємодії суспільства та природи і, безпосередньо, на забезпечення раціонального використання, охорони й відтворення природних ресурсів.

Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2019 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської облдержадміністрації з використанням пропозицій, отриманих від райдержадміністрацій, міських рад та виконавчих комітетів міських рад, галузевих управлінь облдержадміністрації, управлінь та організацій центральних органів виконавчої влади.

Основною метою Програми є реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території області.

Реалізація Програми дозволить:

виконати заходи щодо зменшення забруднення поверхневих водойм та підземних вод, зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

провести спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів на території об’єктів природно-заповідного фонду;

підготувати матеріали щодо розроблення проектів створення території та об’єктів природно-заповідного фонду, винесення меж в натуру об’єктів природно-заповідного фонду;

забезпечити функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища області, з метою прийняття ефективних управлінських рішень та інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища (якість поверхневих вод, стан природно-заповідних об'єктів та біотопів (оселищ);

провести заходи щодо пропаганди охорони довкілля із залученням засобів масової інформації, громадських організацій та навчальних закладів з метою інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища та підвищення рівня екологічної культури і свідомості населення.

Фінансування заходів, передбачених цією Програмою, буде здійснюватися за рахунок коштів та у межах видатків обласного бюджету (додаток 2), державного, місцевого бюджетів та власних коштів підприємств, інвестиційних коштів, міжнародної технічної допомоги і грантів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Фінансування з обласного бюджету здійснюється в межах видатків, передбачених у бюджеті на відповідний рік.

 Вартість фінансування заходів Програми за розділами

Розділи Програми

Вартість фінансування заходів, тис. грн

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

20 011,5

2. Охорона атмосферного повітря

620,0

3. Збереження природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі

200,0

4. Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій

1 190,0

УСЬОГО:

22 021,5

uzhgorod.net.ua

 

14 грудня 2018р.
-->

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів