Наталія Шетеля: «Академія культури і мистецтв – це освіта, успіх, кар’єра!»

Наталія Шетеля: «Академія культури і мистецтв – це освіта, успіх, кар’єра!»
Академія культури і мистецтв Закарпатської облради, де ректор  – заслужений працівник культури України, доктор педагогічних наук, доцент Наталія Шетеля, за минулий рік визнана освітнім брендом Закарпаття.

 

Такий результат експертного опитування Карпатського центру полінгових досліджень. Самій же ректорці присуджено науковий ступінь доктора наук, а заклад освіти отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями «Музичне мистецтво» та «Менеджмент соціокультурної  діяльності» з ліцензованим обсягом 60 осіб. Також ліцензовано нову спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр». Про те, яких фахівців готує академія, яку роль відіграє нині культура у боротьбі за незалежність України – у розмові з Н. Шетелею.

Моя професія моє майбутнє

 - Наталіє Ігорівно, створення Академії у сфері культури і мистецтв на теренах Закарпаття у такому складному часі додає піднесення та віри в те, що такий народ неможливо перемогти… 

- Дякую за добрі слова. Та маю сказати, що воєнний рік для освітян у цілому виявився дуже складним. Повітряні тривоги, відключення світла, відсутність зв’язку, пошук укриттів – усе це потрібно було ув’язати з організацією освітнього процесу за нових викликів, з облаштуванням прихистку для внутрішньо переміщених осіб, із проведенням благодійних культурно-мистецьких заходів на підтримку ЗСУ. Колектив АКіМ, студенти, як і вся українська спільнота, дуже хочемо перемоги над окупантом, тож за дієвої підтримки керівництва області та міста Ужгород, депутатського корпусу обласної ради, ми зробили все можливе, аби Академія стала потужною освітньою платформою із сприятливою атмосферою для праці й навчання.

Сьогодні в Академії навчається 580 студентів. Функціонують 3 кафедри, 8 циклових комісій, обласні курси підвищення кваліфікації,  діють 12 творчих колективів, дитяча творча студія, студентський гуртожиток, медичний кабінет тощо. Маємо актову, театральну і спортивну зали, чудову бібліотеку, комп'ютерний центр і, навіть, свій телевізійний канал «КіМ Медіа», програми якого регулярно транслюються на офіційній сторінці вишу, в соціальній мережі Фейсбук тощо.

Освітній процес забезпечують: 3 професори, 2 доктори наук, 20 доцентів, 19 кандидатів наук, 3 народні артисти, 6 заслужених артистів України, 16 заслужених працівників культури України, 1 заслужений діяч мистецтв України. До викладацької діяльності також залучені висококваліфіковані фахівці у галузі культури та мистецтва,  економіки, новітніх комп’ютерних технологій, права, міжнародного бізнесу, які представляють провідні заклади вищої освіти, наукові та інші установи України і зарубіжжя.

- У вас навчаються за денною та заочною формами здобуття освіти?

- Саме так. Готуємо фахових молодших бакалаврів та бакалаврів у розрізі спеціальностей: Хореографія, Музичне мистецтво, Сценічне мистецтво, Менеджмент соціокультурної діяльності, Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр ліцензовано також спеціальність  Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Щодо магістрів, то маємо дві спеціальності Музичне мистецтво та Менеджмент соціокультурної діяльності.

Студенти мають змогу не тільки опановувати теоретичні знання, але й закріпляти їх на практиці. Займаючись з висококваліфікованими фахівцями, мають змогу працювати над курсовими, дипломними бакалаврськими та магістерськими роботами, подавати тези на  наукові студентські конференції, публікувати статті у виданні друкованого ЗМІ «Наукові записки Серія: Педагогічні науки» Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ та АКіМ. Це все дозволяє здобувачам освіти оволодівати навичками наукового пошуку.

- Які особливості вступу в Академію у 2023 році?

-У 2023 році вступ до Академії відбуватиметься за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, освітнім ступенем бакалавр та магістр, як на денну так і на заочну форми здобуття освіти.

Вступ для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» відбуватиметься за наступними спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» та 029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа».

Обов’язковою вимогою у 2023 році для вступу є подання мотиваційних листів.

Вступ для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової та повної загальної середньої освіти відбуватиметься за результатами наступних вступних випробувань:

- творчий конкурс — для вступу на творчі спеціальності (021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво»);

- співбесіда — для вступу на спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» та 029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» для навчання за рахунок місцевого бюджету;

- мотиваційний лист — для вступу на спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» та 029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» для навчання за рахунок коштів фізичних осіб.

Вступ для здобуття фахової передвищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста відбуватиметься за результатами індивідуальної усної співбесіди.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочнеться з 23.06.2023 р.

Вступ для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» відбуватиметься за спеціальностями 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» та 029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа».

Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр» відбуватиметься за спеціальностями 025 «Музичне мистецтво» та 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Для здобуття вищої освіти у 2023 році приймаються:

- особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра — для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»;

- особи, які здобули освітній ступінь бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), — для здобуття освітнього ступеня «Магістр».

Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» у 2023 році вступ відбуватиметься за результатами наступних вступних випробувань:

1) для творчих дисциплін (024, 025 та 026) — творчий конкурс;

2) для спеціальностей 028 та 029 — НМТ 2022 та 2023 року або ЗНО 2020-2021 років з трьох предметів — для вступу на основі повної загальної середньої освіти, та двох предметів — для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «Фахового молодший бакалавр» або освітнього ступеня «Молодший бакалавр»;

3) фаховий іспит —  для вступу за раніше здобутим ступенем вищої освіти.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01.07 по 30.11.2023 р.;

Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр» відбуватиметься за результатами ЄВІ та фахового іспиту з відповідної спеціальності.

Основні строки вступної кампанії:

1. Основний набір:

1) фахові іспити та співбесіди замість ЄВІ проводяться з 17 по 28 липня (включно);

2) реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня;

3) фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, проводиться з 31 липня до 18:00 14 серпня;

4) зарахування вступників на навчання проводиться:

- за регіональним замовленням — 31 серпня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб — не пізніше ніж 30 вересня.

2. Додатковий набір:

1) фахові іспити та співбесіди замість ЄВІ проводяться з 01 по 15 вересня (включно);

2) реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 18 вересня та закінчується о 18:00 год. 22 вересня;

3) зарахування вступників на навчання проводиться не пізніше ніж 30 вересня.

Культура – амбасадор України у світі

- Творчі колективи АКіМ вже відомі за межами Закарпаття…

 - Це правда. В Академії діють 12 творчих колективів, які виступають на різних мистецьких майданчиках як в Україні, так і за кордоном.  Приміром, яскравий ансамбль мажореток "Акцент" є незмінним учасником культурно-мистецьких масових заходів  Закарпаття, м. Львів, м. Трускавець, м. Будапешт. Народний ансамбль народного танцю «Кольори Карпат» –  володар гран-прі Міжнародного конкурсу «Яскрава країна», лауреат І премії Всеукраїнського конкурсу імені М. Вантуха, брав участь у Міжнародному фестивалі «Romolo Folk Fest 2019 м.Санта Тереза-де-Ріва; 53-му інтернаціональному фольклорному фестивалі м.Суза; Міжнародному фестивалі «Рожновські славності» м.Рожнов  та ін.

Народний ансамбль народних інструментів «Маки» (кер. заслужений працівник культури України Валентина Вігула) є лауреатом І премії, гран-прі багатьох міжнародних, українських, місцевих фестивалів фольклорної музики. Ансамбль брав участь у Міжнародному фестивалі «Romolo Folk Fest 2019 м.Санта Тереза-де-Ріва; 53-му інтернаціональному фольклорному фестивалі м.Суза (Італія). Виступали на сценах Угорщини, Польщі, Словаччини, Хорватії, Боснії-Герцоговини, Італії. Вокальний ансамбль під керівництвом Мар’яна Матейко також неодноразово представляв заклад освіти на теренах України та за кордоном. А виконання пісні карпатської землі «Гамерицький край» є брендом їх творчості. Послухайте за можливості. До мурашок…

Subito – інструментальний ансамбль студентів (кер. Євген Цанько) має неабияку популярність у творчих колах області, позаяк грає фахово, драйвово.

Танцювальний колектив «Вітраж» (кер. заслужений працівник культури України Є. Бабяк) працює у різних жанрах хореографічного мистецтва. Маємо вишуканий фортепіанний квартет «Ad Libitum»  (кер. концертмейстер Тетяна Батрина) – лауреат Всеукраїнських, Міжнародних та Європейських конкурсів. Одна із останніх відзнак – перша премія на престижному Європейському конкурсі GOLDEN TIME TALENT season 19 (BERLIN INTERNATIONAL FESTIVAL), в якому взяли участь тисячі учасників з цілого світу. Маємо вокально-інструментальний ансамбль під керівництвом Олександра Карбованця. Пишаємось і зразковим хором студентів під керівництвом Андрія Тазінгера. У репертуарі – твори різних жанрів, композиторів різних країн, епох і стилів та відзначені на багатьох міжнародних конкурсах.

Наші переможці – це алея мистецької слави

 -  Як кажуть, гуртом і батька легше бити, а є індивідуальні здобутки серед студентів?  

- Так і я  вже думала, що потрібно створити в Академії світлицю відзнак.

Наведу декілька фактів із початку 2023 року. Приміром, наша студентка Євгенія Поллогі стала лауреатом І премії Міжнародного двотурового фестивалю-конкурсу «Все Буде Україна» та лауреатом І ступеня ІХ Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» в номінації «Естрадний вокал», а Святослав Городній – лауреатом ІІ ступеня в номінації «Естрадний вокал» (викл. Вероніка Гаснюк). Першокурсниця Вікторія Кульчицька виборола І премію Міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв "Christmas star 2023" в номінації «Інструментальний жанр, фортепіано» (викл. Батрина Т.В.).

На міжнародному 7 CHEMPIONSHIP OF UKRAINE ART DANCE FINAL LVIV-2023, заключний етап якого відбувся у м. Львів, І місце у номінації ADULT \JAZ-MODERN \ TRIO вибороли: Артур Качур – викладач циклової комісії хореографічних дисциплін і студентки спеціальності «Хореографія» Наталія Йордан і першокурсниця Єлизавета Суханова. Дует Наталія Йордан та Артур Качур на двох міжнародних конкурсах PARISH COUNCORS INTERNATIONAL TELENTS D`EUROPE та ZIMNI POHADKA PRAHА, ?eska Repulika стали лауреатами І ступеню у номінації «Сучасна хореографія» (кер. Бабяк Є.Я.). Третьокурсниця спеціальності «Музичне мистецтво» Мирослава Король здобула перемогу гран-прі на Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв "Окрилені мрією" в номінації «Естрадний вокал» (викл. Марія Мартинюк).

Вокальний дует у складі Олени Лесюк та Марії Мазурик отримав нагороду лауреата І премії V Міжнародного двотурового вокального конкурсу «Gran voice» м. Одеса в номінації «Естрадний спів» (викл. Лідія Гряділь).

Герич Анна виборола Диплом ІІІ ступеня ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (викл. Андріана Зан).

Багатим є і театральне життя закладу: окремі творчі номери стали справжнім здобутками закладу освіти, зокрема, танцювальний патріотичний перформанс «Я хочу жити без війни!» чи то кіновистава у реальному часі, вистава «Коти-біженці», праця студентів 3 курсу спеціальності «Сценічне мистецтво» «Поїзд» та інші. Як мовиться, газетної площі не виставить, аби всі здобутки перерахувати…

Зіркові викладачі – це клас!

-  Багато закладів освіти хваляться зірковими викладачами, у вас є такі?

-  Даруйте, але скажу як відчуваю, бо сама навчалась у цих стінах рідного вишу. Коли студенти мають можливість взяти участь у майстер-класі у зіркового викладача чи навчатись у нього спеціальності – ну, це круто!  До речі, наші викладачі: Вероніка Гаснюк, Олеся Глуханич, Яна Садварій, Габрієлла Астолош, Валентина Зелінка, Євген Цанько, Валентина Вігула, Мар’яна Матейко  та багато інших – володарі низки премій Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів. А про зіркових колег можна говорити годинами. Зокрема, про професора АКіМ, народного артиста України Степана Гігу, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, чемпіонку Європи, тричі віце-чемпіонку Світу, абсолютну чемпіонку України з танцювального спорту, майстра спорту України міжнародного класу – Вероніку Мишко, народного артиста України Володимира Співака та ін. Вони не тільки навчають спеціальності, а й діляться секретами успіху, прищеплюють здобувачам освіти бажання діяти, рухатись до мети. І це насправді цінно. 

                         Підтримувати воїнів – означає перемагати ворога

КОР: Відомо, що Академія активний учасник культурного фронту із перших днів повномасштабного вторгнення росії на нашу землю…

- А як інакше? Ми й до війни вели активну благодійну діяльність. Керівники навчальних груп разом зі своїми студентами збирали дитячі іграшки, смаколики, теплий одяг і передавали діткам-сиротам, діткам із обмеженими можливостями, діткам із малозабезпечених сімей – гостям нашого закладу освіти.  

Після злощасного 24 лютого 2022 року благодійно-розважальна діяльність студентів і викладачів набула волонтерського характеру. Ми проводили патріотичні акції на підтримку України на різноманітних міжнародних майданчиках та збір коштів для придбання необхідних товарів для Воїнів і внутрішньо переміщених осіб, займались плетінням маскувальних сіток, пошиттям індивідуальних аптечок, збором речей, приготуванням та роздачею їжі тощо. Провели цілий ряд благодійних акцій для дітей вимушених переселенців і військових разом із викладачами та адміністрацією, провели низку тематичих заходів, долучились до концерту "Діти Закарпаття – Воїнам ЗСУ", до виготовлення окопних свічок для воїнів ЗСУ, формування Великодніх кошиків, які передали на передову.

Ми маємо низку подяк від командирів, хоча дякувати повинні ми кожному захиснику за звитягу і хоробрість із поклоном. 

 

 

 

03 червня 2023р.
-->

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів